Oprema Kraljevo - Proizvodnja i servis sitoštamparskih i konfekcijskih mašina i opreme

O nama


Još 1988. godine, "Oprema" je počela sa proizvodnjom industrijskih pegli, mašina za peglanje i termo presa. Prvobitni naziv firme bio je "Elvoterm". Od 2000. godine firma menja naziv u "Oprema" i počinje sa proizvodnjom sito-štamparskih mašina.

Svesni jake konkurencije i izazova koje tržište i okruženje sa sobom nose, ponoseći se svojom prošlošću, ali uvek gledajući u budućnost, trudimo se da u svakom trenutku ponudimo i pružimo najbolju uslugu. Zahvaljujući visokom standardu usluge i kvalitetnom programu rezervnih delova stekli smo visoku reputaciju kao veoma korektan i pouzdan poslovni partner. Zadovoljni i lojalni kupci su osnov našeg uspeha, a njihove preporuke su naša najbolja reklama. Tradicija poslovanja koju smo izgradili u proteklim godinama danas predstavlja pored impozantnog broja poslovnih partnera i veliki broj prijatelja.

Danas, posle 29. godine rada "Oprema" u ponudi ima sledece proizvode:

Mašine za sito štampu, mašine za peglanje.