Đukić Oprema doo Kraljevo - Proizvodnja i servis sitoštamparskih i konfekcijskih mašina i opreme

Termo presa 40x60

Tip tp4060p

Presa služi za lepljenje flizelina, lepljivih platna, preslikača i folija (flek i flok) na tekstil. Flizelini se lepe na temperaturama od 140-60°C i sa vremenom lepljenja od 10-30 sec. Preslikači se lepe na temperaturama od 180-210°C i sa vremenom lepljenja od 3-10 sec, dok se folije (flek i flok ) lepe na temperaturi od 160°C i sa vremenom lepljenja od 10-20 sec.

Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled: