Oprema Kraljevo - Proizvodnja i servis sitoštamparskih i konfekcijskih mašina i opreme

Termo presa za majice 40x40

termo presa Tip: tp4040s

Termo presa služi za sublimatsku stampu, lepljenje preslikača, folija (fleks i flok) i cirkona na tekstil. Sublimatska stampa se radi na 180 c i vremenom lepljenja od 40 do 60sec. Preslikači se lepe na termo presi na temperaturama od 180-210°C i sa vremenom lepljenja od 3-10 sec, dok se folije (fleks i flok ) lepe na temperaturi od 160°C i sa vremenom lepljenja od 10-20 sec.

Termo presa - Karakteristike :

Kliknite na sliku za pregled:

Termo presa za preslikace Tip tp4040p

Termo presa služi za lepljenje preslikača i folija (fleks i flok) na tekstil. Preslikači se lepe na termo presi na temperaturama od 180-210°C i sa vremenom lepljenja od 3-10 sec, dok se folije (fleks i flok ) lepe na temperaturi od 160°C i sa vremenom lepljenja od 10-20 sec.

Termo presa - Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled:

Termo presa Tip: tp4060s1

Termo presa služi za sublimatsku stampu, lepljenje preslikača i folija (fleks i flok) na tekstil. Sublimatska stampa se radi na 180 c i vremenom lepljenja od 40 do 60sec. Preslikači se lepe na termo presi na temperaturama od 180-210°C i sa vremenom lepljenja od 3-10 sec, dok se folije (fleks i flok ) lepe na temperaturi od 160°C i sa vremenom lepljenja od 10-20 sec.

Termo presa - Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled:

Termo presa za preslikace Tip tp4060s2

Termo presa služi za lepljenje preslikača i folija (fleks i flok) na tekstil. Preslikači se lepe na termo presi na temperaturama od 180-210°C i sa vremenom lepljenja od 3-10 sec, dok se folije (fleks i flok ) lepe na temperaturi od 160°C i sa vremenom lepljenja od 10-20 sec.

Termo presa - Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled:

Termo presa za sublimaciju Tip: tp80x60

Termo presa služi za sublimatsku štampu. Sublimat se radi na temperaturi od 180 do 200c sa vremenom lepljenja od 30 do 60 sce. Termo presa može da radi i lepljenje preslikača i folija (fleks i flok) na tekstil. Preslikači se lepe na termo presi na temperaturama od 180-210°C i sa vremenom lepljenja od 3-10 sec, dok se folije (fleks i flok ) lepe na temperaturi od 160°C i sa vremenom lepljenja od 10-20 sec.

Termo presa - Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled:

Termo presa za sublimaciju pneumatska Tip: 120x80p

Termo presa služi za sublimatsku štampu. Sublimatska stampa se radi na temperaturi od 180 do 200c sa vremenom lepljenja od 30 do 60 sec. Termo presa lepi i preslikače preslikača i folija (fleks i flok) na tekstil. Preslikači se lepe na termo presi na temperaturama od 180-210°C i sa vremenom lepljenja od 3-10 sec, dok se folije (fleks i flok ) lepe na temperaturi od 160°C i sa vremenom lepljenja od 10-20 sec.

Termo presa - Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled:

Termo presa za flizeline Tip tpm50100

Termo presa služi za lepljenje flizelina i lepljivog platna.Flizelini i lepljiva platna se lepe na temperaturama od 140 do 160c sa vremenom lepljenja od 10 do 20 sec.

Termo presa - Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled:

Termo presa za kape Tip: tpks

Termo presa za kackete se koristi za lepljenje preslikača i folija (flek i flok) na kačkete. Preslikači se lepe na termo presi za kape na temperaturama od 180-210°C i sa vremenom lepljenja od 3-10 sec, dok se folije (flek i flok ) lepe na temperaturi od 160°C i sa vremenom lepljenja od 10-20 sec.

Termo presa - Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled: