Oprema Kraljevo - Proizvodnja i servis sitoštamparskih i konfekcijskih mašina i opreme

Termo tunel za sito štampu

Termo tunel za sito štampu Tip tt620ic

Karakteristike termo tunela za sito štampu :

Kliknite na sliku za pregled: