Sto za peglanje trikotaže

Tip rs90200

Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled: