Sto za peglanje trikotaže

Tip rs90180

Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled: