Sto za peglanje trikotaže

Tip rs90160

Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled: