Oprema Kraljevo - Proizvodnja i servis sitoštamparskih i konfekcijskih mašina i opreme

Blic sušara

Karakteristike:

Kliknite na sliku za pregled: